sitat1-semegfrontpage-semeg

Se meg!
Pedagogisk arbeid i barnehagen

  • ei lettlest bok om pedagogisk arbeid i barnehagen
  • viser hvordan Barnehageloven, Rammeplanen (2011) og pedagogiske teorier kan settes ut i praksis
  • gir praktiske tips og idéer som kan være til hjelp i det pedagogiske arbeidet
  • spørsmål som danner grunnlag for pedagogisk refleksjon og utvikling

Boka koster 390 kr.
(ISBN: 978-82-8274-034-0)

Gå til bestilling.
Se utdrag fra boka her.

Boka selges også som digital bok i Brettboka. Lisens på digital bok koster 390 kr inkl. mva. (tilgang i 3 år).


Boka henvender seg til:

Styrere

Boka kan danne grunnlag for barnehagens pedagogiske arbeid.
Boka kan brukes til målrettet utviklingsarbeid og kompetanseheving blant pedagogene og personalgruppen.
Styrer kan bruke temaer i boka til å gi foreldrene innsikt i barnehagens arbeid og pedagogiske tenkning.

Barnehagelærere

Boka gir et praktisk og pedagogisk helhetsbilde av ulike sider ved barnehagehverdagen.
Boka har fokus på den voksne som "lyttende pedagog".
Boka gir pedagogiske begrunnelser, tips og idéer til det praktiske arbeidet i barnehagen.
Boka beskriver hvilken betydning Barnehageloven og Rammeplanen (2011) kan ha i forhold til det pedagogiske arbeidet.
Spørsmålene kan føre til pedagogisk refleksjon og kompetanseutvikling.

Barnehagelærerstudenter

Boka gir et praktisk-pedagogisk innblikk i barnehagelæreryrket.
Boka kan være en støtte til å få en dypere forståelse for det pedagogiske arbeidet studentene møter i praksisperiodene.
Spørsmålene kan være til hjelp for å få en dypere forståelse for kravene som stilles til en barnehagelærer i dag.
Boka kan fungere som en veileder i pedagogisk arbeid for nyutdannede barnehagelærere.

Pedagogiske medarbeidere

Boka gir en praktisk innføring i det pedagogiske arbeidet i barnehagen.
Boka gir pedagogiske begrunnelser og praktiske tips.
Spørsmålene kan føre til en dypere forståelse for det pedagogiske arbeidet.

Småbarnsforeldre

Boka gir et innblikk i barnehagens pedagogiske arbeid og praktiske hverdag.
Boka gir en kort oppsummering av barns naturlige utvikling.
Boka gir konkrete forslag til aktiviteter tilpasset barnas alder og forutsetninger.
Boka gir foreldrene et innblikk i hva de kan forvente av barnehagen.
Boka gir foreldrene oversikt over hvem barnehagen kan samarbeide med.