Om forfatteren

frontpage-semegAnne Aasgaard er forfatter av boka Se meg!

Forfatteren er 59 år og har over 30 års erfaring fra arbeid med barn i barnehage.
De siste 18 årene har hun jobbet som styrer i en barnehage i Lier.

Fofatteren har utdanning som førskolelærer med videreutdanning (2. avd.) i Spesialpedagogikk.

Hun er opptatt av å styrke kvaliteten i det pedagogiske arbeidet i barnehagene.
Hennes mål er å støtte barnehagelærere til å bli tydelige fagpersoner som er stolte av yrket sitt.